Nowa wersja enova365 z numerem 2212.1.1

W dniu 29.12.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.1.1.

W wersji udostępniono kolejną transzę funkcjonalności obsługujących zmiany w przepisach, jakie zaczną obowiązywać od roku 2023. Zmiany dokonane zostały w modułach Kadry Płace, Księgowość oraz Handel.

Najważniejsze zmiany jakie zostały zaimplementowane do wersji 2212.1.1 to:

W module Kadry Płace:

  • Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w programie: możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych, możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu, rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy.
  • Umożliwiono wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu.
  • W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowano algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowano formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy.
  • Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12), eDeklaracji IFT-1(16) oraz eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
  • Dodano nowy wydruk „Oświadczenie – PIT-2”, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023r.
  • Dostosowano wydruk PIT-11 „Zestawienie” do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29
  • Dostosowano wydruk „Karta przychodów pracownika” do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29).
  • W Pulpicie Pracownika Dodano nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”.

Dla modułów Księgowość oraz Handel przygotowano funkcjonalności obsługujące przepisy związane z Grupą VAT, w zakresie rejestrowania dokumentów oraz tworzenia powiązań pomiędzy kontrahentami w obrębie grup VAT:

  • Dodano obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane: w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy, w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.
  • Rozszerzono filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod e-mail erp@polkas.pl lub tel. 12 634 05 44.