Nowa wersja enova365 o numerze 2210.4.9

Zmiany w nowej wersji obejmują:

W module Business Intelligence:

• Utrwalanie danych

Udostępniliśmy możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań.

W module Handel:

• Relacje dokumentów

Umożliwiliśmy przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji.

• Uprawnienia

Dodaliśmy rolę Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.

• EDI

Zmodyfikowaliśmy definicję do importu pliku JPK_V7.

W module Kadry Płace:

• Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków” 103,9%, który zacznie obowiązywać od 1.01.2023r.

W module Księgowość:

• Środek trwały

Dodaliśmy możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej.

• Plan Kont

Umożliwiliśmy tworzenie wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta – wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku.