Nowa wersja systemu enova365 oznaczona numerem 2204.2.2.

W dniu 13 maja została opublikowana nowa wersja systemu oznaczona numerem 2204.2.2. Jest to kolejna specjalna wersja, w której udostępniono pakiet zmian w przepisach prawa jakie funkcjonują od roku 2022r.

Przy okazji publikacji kolejnej wersji chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę, iż przełom czerwca i lipca, a nawet w sierpniu może okazać się bardzo pracowity za sprawą wprowadzenia Polskiego Ładu 2.0, ale również z powodu zmian Grupy VAT.

Nowa wersja będzie wymagała konwersji bazy danych. A zmiany w niej wprowadzone będą dotyczyć w większości modułów Kadry Płace i Księgowość.

W wydanej wersji programu została wgrana funkcjonalność w ramach tzw. Pakietu Mobilności. W głównej mierze będzie to nowy dodatek „Pakiet mobilności (kierowcy)”. Funkcjonalność umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie kierowców oddelegowanych za granicę. Ponadto nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu dodatku Pracownicy Eksportowi.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na facebook. Zakładamy bowiem, że mogą pojawić się w tym czasie zmiany prawne wymuszające wprowadzenie kolejnych poprawek.

Wersja 2204.2.2 w skrócie zawiera:

Kadry Płace:

  • Koszty uzyskania przychodu

Umożliwiono wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika. Dodaliśmy parametr „Koszty autorskie liczone według”, który domyślnie przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, może przyjąć też wartość „Okresu listy płac”.

  • Pracownicy Eksportowi

Zmodyfikowano naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet.

  • Pracownicy Eksportowi

Umożliwiono naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę.

  • Pakiet mobilności kierowcy

Dodano możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodaliśmy zakładkę „Pracownik za granicą”, na której umieściliśmy informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.

  • Pakiet mobilności kierowcy

Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodano wiersz „Pracownik za granicą” zwierający informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”, które są naliczone na danej wypłacie.

  • Pakiet mobilności kierowcy

Zmodyfikowano naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).

Księgowość:

  • Deklaracja CIT-8

W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, zmieniono sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.

  • Deklaracja CIT-ST

Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywrócono aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E.

  • Praca na wielu bazach

W czynności „Zbiorcze dodawanie CIT8” dodano możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).