Nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2112.6.9

W ostatnim czasie w związku w wprowadzonymi zmianami prawnymi mamy większą ilość wersji. 11 marca została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2112.6.9. Wersja ta wymaga konwersji bazy danych. W wersji udostępniono m.in. mechanizmy obsługujące wybrane elementy Pakietu Mobilności, nowe wzory Deklaracji PIT oraz zmiany w ewidencji ryczałtowej.

W najbliższym czasie można spodziewać się wydania kolejnych wersji ze zmianami w przepisach.

Nowa wersja zawiera w skrócie:

  1. Moduł Kadry i Płace:

Pracownicy Eksportowi

Dostosowaliśmy program do ewidencji oraz rozliczeń kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności.

Właściciele

Umożliwiono rozliczenie składki zdrowotnej właściciela prowadzącego kilka działalności z różnymi formami opodatkowania. Jeżeli właściciel ma kilka działalności, to dla każdej formy opodatkowania należy założyć osobną kartotekę właściciela.

Deklaracje PIT

Zgodnie z wzorami na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dodane zostały nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji dla przychodów uzyskanych po 01.01.2022: PIT-R(21), PIT-11(28), Zmiany w deklaracji PIT-R(21), Zmiany w deklaracji PIT-11(28).

Koszty uzyskania przychodu

W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodano kolumny o nazwie „Liczba godzin KUP 50” oraz „Liczba godzin bez KUP 50”.

Koszty uzyskania przychodu

W konfiguracji programu na zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki dodano sekcję „Koszty autorskie” wraz z parametrem o nazwie „Pomniejszenie podstawy kosztów autorskich liczone z wartości nominalnej elementu”.

  1. Księgowość:

Odsetki

Zaktualizowano w systemie wartości odsetek, obowiązujące od 09.03.2022 r.

Deklaracje PIT

Dodano możliwość pobierania z innych baz danych podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. dochodu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne) na kartotekę właściciela na zakładkę Właściciel – przychody za pomocą czynności Pobierz dochód. Dotychczas czynność ta pobierała dane tylko z bieżącej bazy.

Deklaracje PIT

Zgodnie z nowymi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej zaktualizowano sposób wyliczenia ulgi na klasę średnią na formularzu Zaliczka podatku dochodowego wg skali.

Ewidencja ryczałtowa

Zmieniono logikę obliczania kwartalnych zaliczek ryczałtowych. Od stycznia 2022, w związku z uzależnieniem wyliczania składki zdrowotnej od miesięcznego przychodu, podatnicy opłacający podatek kwartalnie muszą w systemie przygotowywać zaliczki na podatek ryczałtowy co miesiąc