Bezpłatne webinarium „Elektroniczne akta osobowe”

W związku z coraz mocniej zaznaczającym się trendem rozwoju elektronicznego obiegu dokumentów mamy do czynienia z coraz większą ilością obszarów, na które się rozszerza. Jednym z nich są kadry. W związku z tym Soneta postanowiła zaprosić kilku prelegentów, którzy omówią możliwość wykorzystania pulpitów pracownika i kierownika do usprawnienia procesów kadrowo-płacowych.  Bezpłatne webinarium online o tytule „Elektroniczne akta osobowe” odbędzie się w środę 16.03.2022r. o godzinie 10.00.

W ramach spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  • Jak wygląda nowoczesna komunikacja z Klientem. Trendy na rynku i współczesne oczekiwania.
  • Obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Jak to jest na papierze czy elektronicznie?
  • E-dokumentacja pracownicza w module Kadry i Płace enova365 i pulpicie pracownika.
  • Procesy realizowane przez dział HR z zakresu bieżącej pracy z e-dokumentacją pracowniczą.
  • Pulpit pracownika i kierownika.
  • E-dokumenty – samoobsługa pracownicza. Co zmieniła pandemia w kwestii elektronizacji dokumentów kadrowych?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą tematyką ale nie możecie wziąć udziału w webinarium zapraszamy do firmy Polkas pod numerem telefonu 12 634 05 44 lub e-mail erp@polkas.pl.