Koniec wsparcia MySQL przez enova365

Soneta ogłasza zakończenie wsparcia MySQL przez system enova365. Bazy danych oparte na MySQL przestaną być wspierane i rozwijane 31.12.2022 roku.

MySQL to jeden z najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Tym niemniej rosnące różnice technologiczne między MySQL rozwiązaniami Microsoft SQL Server utrudniają rozwój systemu enova365. Dlatego też producent tego systemu podjął decyzję o zaprzestaniu wsparcia enova365 dla baz opartych na MySQL.

Co to oznacza dla użytkowników systemu? Jeżeli dana instalacja enova365 bazuje na MySQL, niezbędna będzie konwersja baz do rozwiązań MS SQL Server. Co ważne, konwersję tę należy przeprowadzić przed instalacją określonej wersji enova365 – jej wydanie planowane jest na październik. Informację o dokładnej dacie jej ukazania się Soneta poda przed publikacją tej wersji.

Wszystkich zainteresowanych konwersją bazy z MySQL zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.