Zamieszanie wokół PIT-11

Styczeń to gorący czas dla firm sporządzających PIT-y dla pracowników. Soneta już 9.01 opublikowała nową wersję systemu enova365, sporządzającą deklaracje PIT-11 w formie papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. W tym roku wokół PIT-11 powstało niemałe zamieszanie. Zmiany legislacyjne w zakresie opodatkowania przychodów 26-latków spowodowały wiele niejasności w wypełnianiu deklaracji PIT-11(25), w związku z czym kolejna wersja pojawiła się już 17 stycznia, po dodatkowych wyjaśnieniach. Bardzo szybko, bo jedynie cztery dni później musiała pojawić się kolejna wersja – dla firm, które nie są płatnikami zasiłków, ponieważ w tym przypadku ustawodawca chce wykazania zaliczki podatku w wierszu pierwszym, zamiast w wierszu ósmym. Tu znów konieczne były wyjaśnienia ze strony ministerstwa. Wypełnienie prostego formularza okazało się niemałym wyzwaniem. Producent oprogramowania enova365 stanął jednak na wysokości zadania dbając o to, aby oprogramowanie było zgodne ze zmieniającymi się przepisami i interpretacjami, a sporządzenie deklaracji pracowników odbyło się na czas.