enova365 – obsługa Małego ZUS-u

Została wydana nowa wersja enova365 o numerze 2002.0.0, która zastępuje wersję 2001.0.2. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obsługi „Małego ZUS Plus”. Pozwala to na rozliczenie w module Kadry i Płace obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, korzystających z preferencyjnych składek. Ze względu na planowane zmiany w deklaracjach związanych z Małym ZUS-em, niezbędne jest wydanie aktualizacji systemu Płatnik. Po jej wykonaniu Soneta niezwłocznie dostosuje enova365 do tych zmian i wyda nową wersję, już z obsługą Płatnika.

Pozostałe nowości w aktualnej wersji to m.in.:

  • Magazyn nadgodzin

  • Aktualizacja filtra importu PEKAO (MT940)

  • Wprowadzenie możliwości przygotowania i wydruku dokumentu ZAW-NR, dla przelewów na rachunki nie figurujące na Białej liście

  • Aktualizacja struktur XML e-Deklaracji PIT

  • Możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych

  • Definicja XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1).

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na aktualizacje enova365!