Nowa wersja enova365 o numerze 2212.2.5

W związku ze zmianami w przepisach, pojawiła się nowa wersja oprogramowania enova365 oznaczona numerem 2212.2.5. Wersja 2212.2.5 wymaga konwersji bazy.

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.2.5:

W module Kadry Płace:

  1. Ulga podatkowa – dostosowano naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r.
  2. Oświadczenia i wnioski – zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużono stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi.
  3. Praca zdalna – dodano nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna można określić ‚Model pracy’, dostępne wartości: Praca stacjonarna, Praca hybrydowa, Praca zdalna lub nie dotyczy. Informacja ułatwi podjęcie decyzji o zleceniu pracy zdalnej pracownikowi.
  4. Definicja Elementów Wynagrodzenia – dostosowano konfigurację elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru.
  5. Sładka zdrowotna – refaktoring algorytmu – funkcjonalność nowego algorytmu jest dostępna na parametrze w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS/”Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej TAK/NIE”, domyślnie ustawiony na TAK w nowych bazach, co będzie oznaczało, że naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej będzie działało według nowego algorytmu. W bazach istniejących u klientów parametr jest ustawiony domyślnie na NIE i wymaga przestawienia.

W module Księgowość:

  1. Deklaracje PIT – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowano w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10200 PLN z datą aktualności od 01.01.2023.
  2. Ewidencja pojazdów – w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowano stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
  3. Elektroniczne Wyciągi Bankowe – Webservice banku PKO Bank Polski. Udostępniono komunikacje opartą o webservice z bankiem PKO BP – iPKO Biznes.

Kolejna wersja z przepisami jest zaplanowana na 16.02.2023 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod e-mail erp@polkas.pl lub tel. 12 634 05 44.