Nowa wersja enova365 z numerem 2112.7.12

W dniu 07.04.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2112.7.12. W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące w 2022 roku. Zmiany wprowadzono w modułach Kadry Płace, Księgowość oraz Handel.

W wersji udostępniono:

  • Zmiany w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Zmiany w Deklaracjach CIT, PIT oraz IFT
  • Zmiany w oświadczeniach i wnioskach

Kadry i Płace

  1. Oświadczenia i wnioski – Udostępniono zmiany w oświadczeniach i e-wnioskach w związku z ustawą dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558), która wchłonęła rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r

Finanse i księgowość

  1. Deklaracje CIT – Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 31 oraz załączników: CIT-KW do wersji 2 i CIT-ST do wersji 8.
  2. Deklaracje CIT – Wprowadziliśmy możliwość obliczenia rocznego rozliczenia CIT-8 bez uwzględniania dekretów zamknięcia kont.
  3. Deklaracje CIT – Wprowadzono edycyjność pola „312. Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy” na formularzu CIT-8(31).
  4. Deklaracje IFT-2 – Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji IFT-2/IFT-2R do wersji 10.
  5. Deklaracje PIT – Zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dostosowano wyliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej na formularzach Zaliczka PIT wg skali oraz Zaliczka PIT liniowo.

Handel i Magazyn

  1. Jednolity Plik Kontrolny – Zaktualizowano mechanizm generowania pliku i jego importu zgodnie z opublikowaniem nowej schemy JPK_FA(4)

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 12 634 05 44 lub e-mail erp@polkas.pl