Enova w chmurze – rośnie popularność, a ceny maleją!

Tradycyjny model zakupu licencji oprogramowania i instalowania ich na swoich serwerach coraz częściej wypierany jest przez model usługowy, polegający na opłacie za wynajem faktycznie używanych licencji. Plusy takiego rozwiązania to między innymi mobilność, brak konieczności zakupu i utrzymywania infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwo danych oraz pewność pracy na zawsze aktualnej wersji oprogramowania.

Przejawem rosnącej popularności chmury (ang. cloud computing) są też wyniki satysfakcji klientów ogłoszone przez firmę Soneta, producenta systemu enova365. Wynika z nich, że bardzo niewielu użytkowników decyduje się na rezygnację z używania oprogramowania w takiej formie, poziom stabilności klientów sięga 98%!

Rosnąca baza klientów, a także już 4 letnie doświadczenie z platformą Microsoft Azure pozwoliły firmie Soneta na zaproponowanie jeszcze korzystniejszych cen i warunków współpracy. Dotyczy to zarówno nowo zawieranych umów, jak i tych już funkcjonujących.

Wyróżnikiem Sonety jest to, że oprócz wynajmu oprogramowania wraz z infrastrukturą istnieje również możliwość wynajęcia samej infrastruktury. Z opcji tej korzystają firmy, które chcą (lub muszą) posiadać własne licencje systemu ERP, ale ze względów ekonomicznych lub czysto pragmatycznych nie chcą kupować i utrzymywać serwerów, NASów, sieci czy martwić się zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem zalet i wad wynajmu programu i/lub infrastruktury lub chcecie po prostu zamówić takie usługi, zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym POLKAS.