Organizacja szkoleń łatwiejsza z enova365!

Przygotowanie dobrego szkolenia to duże wyzwanie dla jego organizatora. By ułatwić sobie pracę w tym zakresie, warto sięgnąć po sprawdzone, kompleksowe narzędzia, takie jak moduł Szkolenia enova365. Jest to program dla firm szkoleniowych, przedsiębiorstw często prowadzących wewnętrzne szkolenia oraz ośrodków działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Moduł Szkolenia enova365 obejmuje każdy aspekt organizacji szkoleń – od ich planowania po końcowe rozliczenia i analizy. Pozwala on m.in. na tworzenie i obsługę kartotek szkoleń oraz wykładowców, rejestrację i ewidencję uczestników czy kontrolę należności i wypłat. Dzięki temu narzędziu łatwo można także zaplanować wykorzystanie sal wykładowych (z kontrolą ich dostępności), przypisać danego uczestnika do konkretnej grupy oraz podgrupy, edytować listę uczestników w dowolnym momencie, prowadzić listy obecności czy wystawić zaświadczenia dla uczestników o ukończeniu szkolenia. Moduł ten umożliwia również prowadzenie ewidencji płac wykładowców, tworzenie różnego rodzaju faktur, rozliczanie grup szkoleniowych oraz kontrolę wpłat.

Wśród funkcjonalności enova365 Szkolenia znajdą Państwo także:

  • e-mail grupowy dla uczestników danej grupy szkoleniowej,
  • windykację należności za szkolenia
  • tworzenie umów dla wykładowców
  • możliwość przypisania wykładowców do zajęć
  • uwzględnienie podziału na podgrupy
  • możliwość eksportu danych do zewnętrznych narzędzi
  • tworzenie protokołów z przeprowadzonych egzaminów
  • obsługę szkoleń dofinansowanych przez UE

Dzięki tym rozwiązaniom enova365 Szkolenia automatyzuje proces planowania oraz ewidencji szkoleń, zmniejsza pracochłonność obsługi, eliminuje błędy (np. kolizje dostępności sal oraz prowadzących) i zapewnia kontrolę przebiegu szkoleń oraz należności za nie. Więcej informacji udzielą Państwu nasi doradcy – rozwiązania IT dla firm oraz wdrażanie systemów informatycznych to nasza specjalność. Zapraszamy do kontaktu: 12 634 05 44 lub erp@polkas.pl.