enova365 WebAPI – funkcjonalności nowego modułu

Od 1 czerwca w cennikach enova365 pojawiła się nowy moduł – enova365 WebAPI. Jest to moduł, który umożliwia integrację systemu z zewnętrznym środowiskiem. Jednak nie każda integracja wymaga zakupu enova365 WebAPI. Moduł jest niezbędny w przypadku wybranych serwisów autorstwa Soneta, a także w przypadku korzystania z indywidualnych rozwiązań i dodatków programistycznych udostępniający serwisy po WebAPI.

Dodatkowo moduł enova365 WebAPI pozwala także na automatyzację działań wewnątrz programu enova365 – w tym zakresie zastępuje dotychczasowy moduł Harmonogram Zadań, którego funkcjonalność zostanie w całości włączona w WebAPI. Posiadanie licencja na Harmonogram Zadań pozawala zatem aktualnie na uruchomienie własnych serwisów WebAPI bez konieczności zakupu nowego modułu. Soneta zapowiada roczny okres przejściowy, podczas którego licencje na Harmonogram Zadań wciąż będą istnieć w plikach licencyjnych, ale będą sukcesywnie zastępowane licencją na Web API.