JPK_V7 – zmiany w przepisach i zmiany w enova365

Ogłoszone 30 czerwca rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziło zmiany w zakresie zakresu danych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji związanej z podatkiem od towarów i usług.

Zmiany te przekładają się na sposób ewidencji dokumentów uwzględnianych w JPK_V7 w systemach ERP – w tym także w enova365, dla dokumentów ewidencjonowanych na zakładce „Dodatkowe-VAT”. Zgodnie z rozporządzeniem zniesione zostały całkowicie oznaczenia MPP oraz SW. Dokumenty związane z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych mają mieć oznaczenie EE. Z kolei dokumenty oznaczone typem RO nie powinny mieć żadnych oznaczeń procedur sprzedaży VAT ani grup towarowych GTU. GTU zostały także zniesione dla dokumentów oznaczanych typem WEW.

Rozporządzenie wprowadza także zmiany w opisach grup towarowych. Wymaga to weryfikacji przypisania tych grup towarowych VAT na kartotekach towarów w enova365.

Wśród zmian pojawiła się także regulacja dotycząca wykazywania faktur uproszczonych w plikach JPK_V7 – mogą być one w tej ewidencji ujmowane zbiorczo.

Zaznaczamy, że choć pierwsze rozliczenie JPK_V7 składane będzie za lipiec, czyli do dnia 25 sierpnia, to dokumenty od 1 lipca powinny być wystawiane zgodnie z rozporządzeniem. Wszystkich, którzy potrzebują pomocy w dostosowaniu się do tych zmian w enova365, zapraszamy do Polkas – chętnie pomożemy w konfiguracji systemu lub przeprowadzimy szkolenie.