Obsługuj rachunek bankowy bezpośrednio w systemie ERP

Dla kogo dedykowana jest enova365 Webservices – integracja konta bankowego i systemu ERP?

Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności modułu Elektroniczne Wyciągi Bankowe – enova365 Webservices można zintegrować system księgowy z rachunkiem w banku i wykonywać operacje finansowe bezpośrednio w systemie ERP. W szczególności skorzystać z niego mogą osoby zajmujące się rozliczaniem należności w firmie.

Funkcjonalności rozwiązania enova365 Webservices:

Moduł umożliwia automatyczne importowanie i eksportowanie do systemu bankowego operacji, jak również umożliwia sprawdzenie salda dostępnego oraz salda zaksięgowanego dla danego rachunku bankowego w ramach zdefiniowanego Serwisu bankowego. Ponadto pozwala na:

  • sprawdzenie Salda dostępnego oraz Salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego
  • zaimportowanie historii operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego
  • zaimportowanie wyciągów bankowych dla wybranego rachunku bankowego
  • Czynność Eksport on-line pozwala na wyeksportowanie zatwierdzonych przelewów wybranym sposobem:

– Przelewy w paczkach wg dat

– Każdy przelew pojedynczo