enova365 2006.0.0. – nowości i zmiany w programie

Zgodnie z zapowiedziami producenta w ostatnich dniach ukazała się nowa, rozwojowa wersja systemu enova365, obejmująca nowe funkcjonalności, zmiany i udoskonalenia w prawie wszystkich obszarach i modułach.

Wśród nich warto zwrócić uwagę na:

  • BI w Pulpitach – w Pulpitach enova365 zostały udostępnione analizy BI wyświetlane na panelach w celu bieżącej analizy danych. Aby móc skorzystać z funkcjonalności analiz w Pulpitach niezbędne jest nabycie licencji na Panele BI w Pulpitach.
  • BI w obszarze kadrowo-płacowym – zostały w nim dodane nowe modele danych i wizualizacje dotyczące mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii Covid-19, w takich aspektach jak np. redukcje etatów, kosztów wynagrodzeń, nieobecności, przymusowej kwarantanny. Uruchomione zostały dodatkowe panele BI – HR: panel absencji, rotacji, efektywności pracy i skutków pandemii.
  • JPK – modyfikacje wprowadzono w obrębie JPK_MAG (uzupełnienie o dokumenty przyjęć wewnętrznych i KPLZ w sekcji PZ) oraz JPK_FA(3) (wprowadzenie obsługi NIPów unijnych.
  • e-Sklepy Konektor – dodano możliwość importu towarów z e-sklepu do enova365 oraz rozbudowano integrator o współpracę z WooCommerce.
  • PPK – uaktualniony został format pliku xml do dokumentu PPK Wypłata transferowa. Dodano także nowy dokument „Transfer PPK”, obsługujący zmianę zarządzającego i wypłatę transferową. Dodatkowo rozszerzono dostępne formaty eksportu o format .ppk.
  • Kadry i Płace – poprawiono naliczanie wartości pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, wyliczanie podstawy zasiłku w kolejnych miesiącach po zmianie wymiaru etatu, naliczanie wynagrodzenia za urlop, wliczanie wynagrodzenia zasadniczego do podstawy urlopu, naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej, naliczanie korekty ekwiwalentu za urlop. Poprawiono także raporty i wydruki w obszarze kadrowo-płacowym.
  • MPP – dodano możliwość przygotowania przelewu łączonego dla kilki płatności MPP pochodzących z tego samego dokumentu.
  • Księgowość – rozszerzono sprawdzanie statusów kontrahentów w Rejestrze VAT o weryfikację statusów wg daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT. Udoskonalono funkcjonalności Ewidencji dokumentów oraz schematów księgowych.
  • Produkcja – wprowadzono możliwość definiowania wzorcowych i rzeczywistych zasobów produkcyjnych, które mogą być przypisane do technologii, operacji technologicznych i zleceń produkcyjnych. Na liście zleceń produkcyjnych dodano Bilans surowców, który umożliwia przygotowanie zbiorczego bilansu dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych.
  • e-wnioski – wnioski dostępne w Pulpicie Pracownika rozszerzono o obsługę wniosków PPK. Dodatkowo podzielono dostępne wnioski na „Związane z nieobecnościami” i „Kadrowe”, w celu usprawnienia procesu składania wniosków.

Szczegółowy opis wszystkich zmian można znaleźć pod tym linkiem: https://download.enova.pl/ulotka/official/2006/0.0/index.html.

Wydanie kolejnej rozwojowej wersji systemu planowane jest na październik.

Aktualizacja do wersji 2006.0.0 wymaga konwersji danych, zatem wszystkich zainteresowanych wgraniem nowej wersji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.