Nowe wersje enova365 – ważne zmiany w przepisach

Od kilku dni dostępna jest nowa wersja systemu enova365, która zastępuje wersję 2005.0.0. z 3 czerwca. Dotyczy ona modułów księgowych oraz kadrowo-płacowych. Najważniejsza zmiana dotyczy nowej wersji programu Płatnik i dostosowania do niej deklaracji RCA – w związku z tym aktualizacja jest obowiązkowa dla firm posiadających moduł Kadry i Płace.

Jakie jeszcze ważne zmiany znajdziemy w nowej wersji?

  • Uzupełnienie deklaracji RCA o informacje związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
  • Uzupełnienie wskaźników – opieka nad dzieckiem/dorosłą osobą niepełnosprawną (koronawirus), okres stanu zagrożenia epidemicznego, współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków dla celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Aktualizacja wydruków deklaracji RCA i IMIR
  • Poprawienie wyświetlania informacji o podatku należnym i naliczony w formularzu JPK_VAT(3)
  • Aktualizacja odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

To jednak nie wszystko, bowiem 16 lipca ma się ukazać kolejna wersja – tym razem specjalna – o numerze 2005.2.2. Kierowana jest ona przede wszystkim do użytkowników modułów księgowych i prowadzących transakcje wewnątrzwspólnotowe – bowiem nowa wersja to odpowiedź na Rozporządzenie Ministra Finansów, wprowadzające nowe wzory deklaracji VAT-UE. Jest to o tyle ważna zmiana, że ostateczny termin składania nowych deklaracji upływa 25 lipca, a nowe wzory stosuje się już od rozliczenia za czerwiec – w tym wyjątkowym przypadku prawo działa wstecz. Stąd tak pilne wydanie wersji specjalnej. Będzie ona obejmowała dodatkowo możliwość sporządzenia Przygotowywana wersja będzie również zawierała zmiany umożliwiające sporządzenie zawiadomienia o dokonaniu przelewu na rachunek bankowy spoza Wykazu podatników VAT wg nowego wzoru.

Obydwie wersje – ta wydana i ta specjalna – wymagają konwersji danych.

Wydanie wersji specjalnej spowodowało przesunięcie planowanej publikacji wersji rozwojowej o numerze 2006.0.0 na 21 lipca. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.

Wszystkich zainteresowanych instalacją nowej wersji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.