enova365 – oprogramowanie ERP, które rośnie razem z firmą.

Skalowalność systemu klasy ERP jest jednym z jego podstawowych walorów. Dzięki temu oprogramowanie rośnie, rozwija się razem z firmą, zamiast kosztownego procesu wybierania i wdrażania czegoś nowego.

Jednym z najbardziej skalowalnych na rodzimym rynku programów jest enova365. Dzięki rozróżnieniu funkcjonalności systemu na wersję srebrną, złotą i platynową każda firma, bez względu na wielkość, może wybrać coś dla siebie, a po jakimś czasie, gdy potrzeby wzrosną, gładko przejść na wyższą, bogatszą wersję.

Największy procent klientów firmy Soneta korzysta z enovy365 w wersji złotej. Na pewno dla części z nich staje się ona zbyt uboga i tym przedsiębiorcom zalecamy zainteresowanie się platyną.

Wersja platynowa dedykowana jest przede wszystkim dla międzynarodowych korporacji potrzebujących oprogramowania w języku angielskim, dla firm posiadających kilka oddziałów oraz dla grup kapitałowych. Platyna daje możliwość korzystania ze wszystkich 25 modułów dodatkowych bez ponoszenia kosztów zakupu tych licencji, a oprócz tego zawiera wiele przydatnych funkcjonalności w ramach poszczególnych obszarów, np. wielooddziałowość rozszerzoną w modułach Handel i Księga Handlowa, możliwość ułożenia struktury organizacyjnej według układu stanowisk w module Workflow i DMS, a w module Kadry i Płace dodano nowe listy, np. szkoleń, badań lekarskich, nieobecności planowanych, oświadczeń, uprawnień, wyróżnień i nagan i innych.

Firmy zainteresowane poznaniem bliższych szczegółów dotyczących przejścia ze złota na platynę (lub ze srebra na złoto) prosimy o kontakt na adres erp@polkas.pl lub o telefon na numer 012 634 05 44, wewnętrzny 1.