Nowa wersja enova365 – co się zmieniło?

Kolejna w tym roku nowa wersja programu enova365 przynosi kilka mniej i bardziej spodziewanych nowości. Zgodnie z zapowiedziami w programie w wersji 1908 udostępniona została m.in. biała lista podatników, czyli prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz poniższych grup:

  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym także tych, dla których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,

  • przedsiębiorców, w przypadku których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT.

W nowej wersji systemu enova365 pobieranie informacji z białej listy podatników możliwe jest bezpośrednio z systemu.

Koleją zmianą jest udostępnienie panelu BI, w którym użytkownik może umieszczać wizualizacje w postaci np. wskaźników czy tabel.

W coraz szerszej ofercie modułów dodatkowych do enova365 pojawił się wraz z nową wersją dodatek Eksport Dekretów List Płac. Dzięki niemu można tworzyć gotowe dekrety w celu zautomatyzowania przygotowanie informacji księgowych do systemu Symfonia. Z kolei dodatek enova365 Kurierzy został rozszerzony o współpracę z systemami firmy UPS.

Ważną informacją dla firm korzystających z modułu Produkcja w enova365 jest to, że w najnowszej wersji poprawione zostało wyliczanie kosztu produkcji.

Spośród pozostałych zmian dotyczących przepisów prawa wersja 1908 obejmuje nowe wersje e-sprawozdań, nowe wskaźniki kwartalne, zmiany w raportach list płac dla zatrudnionych osób poniżej 26 r.ż., a także nową skalę podatkową PIT, KUP i ulgę podatkową, które będą obowiązywać od 1 października 2019.

Wszystkich zainteresowany aktualizacją systemu do najnowszej wersji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.