Zwolnienie z podatku dla osób do 26 rż. – zmiany w enova365

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl jej zapisów osoby do 26 roku życia i otrzymujące przychody z wybranych źródeł są zwolnione z podatku dochodowego.

Ustawa ze zmianami ma zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2019 i dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub zatrudnią osoby na umowę o pracę lub umowę zlecenie, które nie ukończyły 26 roku życia.

enova365 w najnowszej wersji zapewnia dostosowanie do tych zmian w przepisach w obszarze kadrowo-płacowym.

Wszystkim korzystającym z modułu Kadry i Płace enova365 zalecamy wykonanie aktualizacji systemu. Nasi specjaliści chętnie w tym pomogą – zapraszamy do kontaktu!