enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami.

Funkcjonalność :

  • Dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi),
  • płatności do realizacji w bankowości elektronicznej, – zasobnik dokumentów
  • najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.
  • dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym,
  • raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS,
  • udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych,
  • najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,
  • zadania zlecone i powiadomienia,