enova Produkcja

Moduł obsługuje produkcję w firmach prowadzących ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Moduł usprawnia pracę w firmach produkcyjnych tworzących technologię na potrzeby konkretnego zamówienia od klienta. Moduł enova Produkcja jest powiązany z modułem handlowym, pozwala na szybką kalkulację kosztu wytworzenia, szybkie definiowanie technologii przy wykorzystaniu wzorcowych operacji.