enova Księga podatkowa

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej księgowości. Funkcjonalnie obejmuje ewidencję ryczałtową, podatkową książkę przychodów i rozchodów, rozliczenia podatku VAT, e-deklaracje, zestawienia księgowe, deklaracje, ewidencję środków pieniężnych.