enova Księga Inwentarzowa

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji majątku firmy według Krajowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Moduł przeznaczony jest dla wszystkich firm, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku trwałego firmy.

Funkcjonalnie umożliwia prowadzenie wszelkich kartotek oraz prowadzenia amortyzacji różnymi metodami. Pozwala na prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.