enova Księga Handlowa

Narzędzie przeznaczone dla firm prowadzących księgowość w oparciu o plan kont. Pozwala prowadzić ewidencję dokumentów oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania bieżące oraz okresowe. Oferuje narzędzia automatyzujące procesy ewidencjonowanie dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Przeznaczony jest dla pracowników działów księgowości i finansów w spółkach prawa handlowego.

Funkcjonalnie obejmuje dzienniki, ewidencję dokumentów, zestawienia sald i obrotów, deklaracje, e-deklaracje, schematy księgowe, ewidencję środków pieniężnych, ewidencję dokumentów i ewidencję VAT.