enova Faktury

Moduł zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania wszelkich dokumentów sprzedaży. Pozwala na prowadzenie kartotek klientów, kart towarów i usług. Obejmuje też cenniki, wszelkie dokumenty sprzedaży. Pozwala też na zdefiniowanie własnych, unikalnych dokumentów handlowych.