enova Członkowie

Moduł enova Członkowie dedykowany jest głównie dla urzędów, instytucji publicznych, różnego rodzaju stowarzyszeń, federacji, słowem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ewidencja i rozliczanie członków.

Oprócz ewidencji członków (wpisywanie na listę, wykreślanie z listy) moduł umożliwia ich rozliczanie na podstawie wpłat ze składek członkowskich. Dodatkową jego funkcjonalnością jest ustalanie wysokości składek i późniejsze ich egzekwowanie.