enova Analizy Wielowymiarowe

Moduł enova Analizy wielowymiarowe służy do generowania różnego rodzaju analiz i raportów. Jest to narzędzie szczególnie przydatne dla zarządu, dyrekcji oraz kierowników poszczególnych działów. Pozwala w czasie rzeczywistym i na bieżąco ocenić kondycję przedsiębiorstwa, jego zyski i przychody, a także przeprowadzić analizy sprzedaży oraz wydajności pracowników, z rozbiciem na okresy czasu (dni, miesiące, lata), a także obszary (miasta, województwa, państwa).

Dane gromadzone są w kostkach analitycznych, a w chwili tworzenia raportu są w odpowiedni sposób „obrabiane”, czyli przekuwane w raporty na żądanie użytkownika.