enova Analizy MS Excel

Moduł pozwala na tworzenie dowolnych analiz oraz zestawień na podstawie danych wprowadzonych do modułu księgowego systemu enova. Dedykowany jest kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem. Ze względu na integrację z MS Excel umożliwia korzystanie z tabel przestawnych oraz wizualizację wyników w postaci zarówno tabel, jak i wykresów.