Zarzadzanie personelem

Oprogramowanie enova zawiera pełne dane (w tym dane personalne) zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, jak i zleceniobiorców wykonujących swe obowiązki na podstawie różnego rodzaju umów cywilno-prawnych, np. umów zleceń oraz umów o dzieło. Za pomocą programu można również ich rozliczać, przesyłać deklaracje do ZUS, wprowadzać i rozliczać pożyczki i zaliczki. System enova współpracuje z rejestratorami czasu pracy RCP, daje możliwość wprowadzania oraz kontrolowania grafików czasu pracy.

Program daje również możliwość elektronicznego podglądu do danych (np. planów urlopów) przez pracowników (podgląd swoich danych) oraz kierowników zarządzających (podgląd danych podległych pracowników).