enova365 – nowa wersja 2006.1.1.

System enova365 dostępny jest już w nowej wersji o numerze 2006.1.1. Wśród nowości i zmian największy nacisk został położny na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, które są już obowiązkowe dla firm zatrudniających ponad 20 osób. Pozostałe zmiany dotyczą głównie obszaru kadrowo-płacowego, ale nie tylko.

Obsługa PPK w enova365 2006.1.1.

W zakresie PPK w module Kadry Płace:

  • zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK,
  • dodano możliwość oznaczenia na deklaracji Rozliczenie składek PPK, czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej,
  • na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono rozliczenie zwrotu niesłusznie naliczonych składek, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu,
  • poprawiono podział kwoty przychodu od PPK dla pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca,
  • dodano w konfiguracji nowe elementy umożliwiające obsługę nienaliczania składek oraz rozliczenia zwrotów składek,
  • poprawiono rozliczanie kwoty przychodu od PPK w przypadku gdy pracownik miał naliczone składki PPK od etatu i zlecenia, a została wykonana korekta z etatu/pomniejszenie składek PPK,
  • poprawiono wykazywanie pracowników na deklaracji „PPK – Składka” tak, by przy generowaniu zerowych raportów nie pojawiały się osoby zwolnione.

Pozostałe zmiany

W module Kadry Płace dodano w definicji elementu wynagrodzenia metodę PodstawaKoszty50, pozwalającą na naliczanie innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione w definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje”. Dodatkowo zaktualizowano obowiązujące wskaźniki oraz poprawiono zgłoszone nieścisłości w naliczaniu dodatku chorobowego i składki zdrowotnej w określonych przypadkach. Dla modułu Pracownicy eksportowi poprawiono naliczenie podstawy chorobowego dla zleceniobiorcy przebywającego na zwolnieniu chorobowym spowodowanym wypadkiem przy pracy oraz naliczanie składki zdrowotnej.

Z kolei w obszarze księgowym na liście dokumentów ewidencji dodano opcję eksportu dokumentów w formacie XML przez czynność Eksport dokumentów. Funkcjonalność działa analogicznie do funkcji Eksport do księgowości na liście dokumentów w modułach Handel lub Faktury. Wyeksportowane dokumenty można zaimportować do bazy księgowej. Poprawiono także funkcję Eksport do księgowości w przypadku wystąpienia faktur zakupu lub sprzedaży niepodlegających VAT oraz błąd podczas importu dla faktur zakupu i sprzedaży z płatnością podzieloną na kwotę netto w walucie obcej oraz kwotę VAT realizowaną metodą split payment.

Opis wszystkich zmian w nowej wersji można znaleźć pod tym linkiem: https://download.enova.pl/ulotka/official/2006/1.1. Wydanie kolejnej, rozwojowej wersji enova365 zaplanowane zostało na październik.

Podczas aktualizacji wymagana jest konwersja bazy danych – wszystkich zainteresowanych zaktualizowaniem systemu zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.